Switch language to: English, Ukrainian

(+38044) 258-43-21

Monographs

Congress members publications:

  • Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах : моніторинг / Ю. О. Лупенко, О.М. Шпичак, О. В. Боднар [та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2016. – Вип. 10 – 339 с.

  • Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції в Україні та світі : монографія / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. Боднар [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 337 с.
  • Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні та світі : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, С. О. Пашко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 392 c.
  • Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах : моніторинг / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Л. М. Пархоменко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – Вип. 9. – 424 c.
  • Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (грудень 2013 р. – грудень 2014 р.) / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, С. О. Пашко [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 126 с.
  • Методичні рекомендації щодо оцінки ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук [та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 56 с.
  • Організаційно-методичні засади функціонування системи моніторингу аграрного ринку / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. Боднар [та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 103 с.