Switch language to: English, Ukrainian

(+38044) 258-43-21

Analytics

Congress members publications:

  • Лупенко Ю.О.   Сучасний стан та перспективи міжнародної інтеграції аграрного   сектору України: завдання агроекономічної науки /Ю.О. Лупенко //  Економіка АПК.- 2015.- № 6.- С. 6-10.            
  • Лупенко Ю.О., Фещенко В.В.   Сучасні технології венчурного фінансування   аграрного бізнесу / Ю.О.Лупенко, В.В. Фешенко // Облік і фінанси.- 2015.-№1(67).- С.81-87.
  • Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків рослинницької продукції в Україні та світі : монографія / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. Боднар [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 337 с.
  • Аналіз поточної кон’юнктури і прогноз ринків тваринницької продукції в Україні та світі : монографія / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, С. О. Пашко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 392 c.
  • Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах : моніторинг / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Л. М. Пархоменко [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – Вип. 9. – 424 c.
  • Закупівельні, оптово-відпускні та роздрібні ціни на сільськогосподарську продукцію та продукти її переробки (грудень 2013 р. – грудень 2014 р.) / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, С. О. Пашко [та ін.] ; НААН, ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 126 с.
  • Методичні рекомендації щодо оцінки ємності внутрішнього ринку сільськогосподарської продукції та продовольства / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук [та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 56 с.
  • Організаційно-методичні засади функціонування системи моніторингу аграрного ринку / О. М. Шпичак, Ю. О. Лупенко, О. В. Боднар [та ін.] ; за ред. О. М. Шпичака. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 103 с.
  • Баланси сільськогосподарської продукції та продовольства в Україні за 2011–2015 рр. (станом на 01.02.2015 р.) / Ю. О. Лупенко, О. М. Шпичак, О. В. Боднар [та ін.] ; ННЦ «Ін-т аграр. економіки». – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – 50 с.