Switch language to: English, Ukrainian

(+38044) 258-43-21

Papers

Congress members publications:

 • Лупенко Ю.О.  Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності  функціонування  аграрної сфери /Ю.О. Лупенко  // Економіка АПК.- 2017.-  №1.- С.103-104.
 • Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Вітвіцький В.В.   Шлях самовіданного служіння аграрній науці (до 80-річчя від дня народження Миколи Петровича Поліщука) /Ю.О. Лупенко//   Економіка АПК.- 2017.- №1.- С.92-93.
 • Шпичак  О. М. Світлій пам’яті знаного вченого економіста-аграрника Протасова  Володимира Юхимовича (до 90-річчя від дня народження) // О. М. Шпичак //  Економіка АПК. – 2017. – № 1 (267). – С. 93–95.
 • Розвиток  аграрного ринку / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Є. В. Гаваза [та ін.]. //  Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. :  наукова доповідь / ННЦ «Інститут аграрної економіки» : за ред. Ю. О.  Лупенка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 20016. – Розд. IV. – С. 98–130.
 • Шпичак О. М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення  та інфляційних процесів /О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2016. – № 6. –  С. 59–69.
 • Розвиток аграрного ринку / О. М. Шпичак, О. В. Боднар  // Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на  період до 2025 року; за ред. Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука,  Ю. О. Лупенка. – К. : Аграрна наука, 2016. – Розд. 6. – С. 93–103.
 • Шпичак О. М. Оптимізація ринку зерна та її результативність / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 2. – С. 22–28.
 • Шпичак О. М. Проблеми ємності ринку продовольства України / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар // Продовольчі ресурси : проблеми і перспективи : зб. наук. пр.  за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2014 р. / Ін-т  продовольчих ресурсів НААН. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – Секція 2 :  Економіка та упр. підприємствами і галузями агропрод. комплексу. – С.  52–54.
 • Цінова ситуація на аграрних ринках / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар, Л. М. Пархоменко [та ін.] // Перспективи та можливі ризики  розвитку сільського господарства України у 2014 році : наук.-аналіт.  прогноз / ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І.  Пугачова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – С. 8–9.
 • Споживання  агропродовольчих товарів / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Л. М. Пархоменко  [та ін.] // Перспективи та можливі ризики розвитку сільського  господарства України у 2014 році : наук.-аналіт. прогноз / ННЦ «Ін-т  аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. – К. : ННЦ  «ІАЕ», 2014. – С. 27–28.
 • Шпичак О. М. Сладкая жизнь все дороже / О. М. Шпичак // Аграрная неделя. – 2014. – № 34 (621). – C. 4.
 • Лупенко Ю.О.  Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності  функціонування  аграрної сфери /Ю.О. Лупенко  // Економіка АПК.- 2017.-  №1.- С.103-104.
 • Лупенко Ю.О., Малік М.Й., Вітвіцький В.В.   Шлях самовіданного служіння аграрній
 • науці (до 80-річчя від дня народження Миколи Петровича Поліщука) /Ю.О. Лупенко//   Економіка АПК.- 2017.- №1.- С.92-93.
 • Шпичак  О. М. Світлій пам’яті знаного вченого економіста-аграрника Протасова  Володимира Юхимовича (до 90-річчя від дня народження) // О. М. Шпичак //  Економіка АПК. – 2017. – № 1 (267). – С. 93–95.
 • Розвиток  аграрного ринку / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Є. В. Гаваза [та ін.]. //  Розвиток економіки сільського господарства України в 2011-2015 рр. :  наукова доповідь / ННЦ «Інститут аграрної економіки» : за ред. Ю. О.  Лупенка. – К. : ННЦ «ІАЕ», 20016. – Розд. IV. – С. 98–130.
 • Шпичак О. М. Проблеми ціноутворення в контексті купівельної спроможності населення  та інфляційних процесів /О. М. Шпичак // Економіка АПК. – 2016. – № 6. –  С. 59–69.
 • Розвиток аграрного ринку / О. М. Шпичак, О. В. Боднар  // Стратегія розвитку сільськогосподарського виробництва в Україні на  період до 2025 року; за ред. Я. М. Гадзала, М. І. Бащенка, В. М. Жука,  Ю. О. Лупенка. – К. : Аграрна наука, 2016. – Розд. 6. – С. 93–103.
 • Шпичак О. М. Оптимізація ринку зерна та її результативність / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар // Моніторинг біржового ринку. – 2014. – № 2. – С. 22–28.
 • Шпичак О. М. Проблеми ємності ринку продовольства України / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар // Продовольчі ресурси : проблеми і перспективи : зб. наук. пр.  за матеріалами ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2014 р. / Ін-т  продовольчих ресурсів НААН. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – Секція 2 :  Економіка та упр. підприємствами і галузями агропрод. комплексу. – С.  52–54.
 • Цінова ситуація на аграрних ринках / О. М. Шпичак, О. В.  Боднар, Л. М. Пархоменко [та ін.] // Перспективи та можливі ризики  розвитку сільського господарства України у 2014 році : наук.-аналіт.  прогноз / ННЦ «Ін-т аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І.  Пугачова. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2014. – С. 8–9.
 • Споживання  агропродовольчих товарів / О. М. Шпичак, О. В. Боднар, Л. М. Пархоменко  [та ін.] // Перспективи та можливі ризики розвитку сільського  господарства України у 2014 році : наук.-аналіт. прогноз / ННЦ «Ін-т  аграр. економіки» ; за ред. Ю. О. Лупенка, М. І. Пугачова. – К. : ННЦ  «ІАЕ», 2014. – С. 27–28.
 • Шпичак О. М. Сладкая жизнь все дороже / О. М. Шпичак // Аграрная неделя. – 2014. – № 34 (621). – C. 4.